HET LIJMSYSTEEM

Het 7-stappenplan

De achterconstructie, materiaal, ventilatie, en maatvoering.

De achterconstructie, soort materiaal, de ventilatie en de juiste maatvoering Voor een succesvolle verlijming met een blijvend en goed eindresultaat is het van essentieel belang dat er gewerkt wordt op een deugdelijke achterconstructie. Deze moet zijn aangebracht conform de voorschriften van de leverancier van de gevelbekleding. De met Adheseal Project Lijm gerealiseerde lijmverbinding zal dan bestand zijn tegen de in de praktijk optredende windbelastingen conform de belastingseisen zoals vastgelegd in de NEN 6702, de afschuif- en trekkrachten ten gevolge van het eigen gewicht en de thermische en/of hygrische vormveranderingen van de toegepaste gevelbekleding.

De achterconstructie, het regelwerk, bestaat uit onbehandeld geschaafd- of gewolmaniseerd vurenhout of aluminium. Het plaatdragend regelwerk dient altijd verticaal gemonteerd te worden. Met betrekking tot de ventilatie dient altijd het voorschrift van de leverancier van de gevelbekleding te worden opgevolgd. Er moet minimaal aan de boven- en onderzijde een ventilatieopening aanwezig zijn en een vrije ruimte van tenminste 20 mm achter de gevelbekleding ten behoeve van de luchtcirculatie.

Veel producten toegepast in de gevelbekleding kennen de eigenschap onder invloed van temperatuur en vocht te vervormen (uitzetten en krimpen). Houdt hiermee rekening bij de maatvoering van deze gevelbekleding. Raadpleeg hiervoor de productinformatie en de verwerkings-voorschriften van de leverancier van de gevel-bekleding. Nadat de te verlijmen producten op maat zijn gemaakt dienen deze voor verdere behandeling vrij te worden gemaakt van loszittende delen en stof.

De voorbehandeling van het regelwerk.

Creëer de juiste omstandigheden voor een optimaal resultaat. Door het hout, waarvan het maximum vochtgehalte 18% mag zijn, voor te behandelen met Imprisol Project Primer neemt het hout, daar waar de verlijming moet plaatsvinden, geen water op. Het geprimerde regelwerk kan na een regenbui eenvoudig worden droog gemaakt m.b.v. een schone doek. De werkzaamheden kunnen dan direct weer worden hervat of gestart.

Imprisol Project Primer dient op een schone, droge en vetvrije ondergrond te worden aangebracht met behulp van een kwast en /of verfroller. Na het aanbrengen dient deze minimaal 10 minuten te drogen. Het is mogelijk het prefab (maximaal 20 dagen), in de werkplaats gefabriceerde, regelwerk tegelijk te voorzien van Imprisol Project Primer en vervolgens op locatie de gevelbekleding te verlijmen.

Ook aluminium en staal kunnen met Imprisol Project Primer worden voorbehandeld echter dienen deze vooraf (maximaal 1 uur) licht te worden geschuurd.

Het reinigen.

Het droge, stofvrije te verlijmen oppervlak van de gevelbekleding reinigen met Multisol Project Reiniger. Vervolgens het gereinigde oppervlak droogwrijven. Beide bewerkingen uitvoeren met een schone, droge en stofvrije doek. Daarna de Multisol Project Reiniger minimaal 5 minuten laten uitdampen.

Note: Regelwerk dat prefab (in de werkplaats) is behandeld met Imprisol Project Primer dient eveneens op gelijke wijze te worden gereinigd.

Het aanbrengen van de tape.

De Tapes van Innotec hebben een tweeledig doel, enerzijds het tijdelijk fixeren van de gevelbekleding aan de achterconstructie (tot de lijmverbinding sterk genoeg is) en anderzijds het formeren van de minimaal benodigde lijmril hoogte.

De Tapes dienen te worden aangebracht op een droge, schone en vetvrije ondergrond. Bij voorkeur aanbrengen aan de zijde van de voeg tussen de gevelbekleding (zie doorsnede aanzicht), zodat de later aan te brengen lijm de voeg niet kan bevuilen. Bij het toepassen van een voegprofiel de ruimte tussen de gevelbekleding hierop aanpassen. Houdt bij aluminium voegprofielen rekening met de thermische werking hiervan.

De Fixatie Tape 2100 is in tegenstelling tot de andere Tapes ook geschikt voor het verlijmen van zware materialen en plafondplaten. De Fixatie Tape 3,2 heeft in tegenstelling tot de Project Foam Tape een dichtere structuur, waardoor deze minder vocht opneemt. Raadpleeg voor een goed advies over het gebruik van deze tapesoorten onze internetsite.

Het aanbrengen van de lijm.

Adheseal Project Lijm is speciaal ontwikkeld voor de verlijming van gevelbekleding. Naast de kwaliteit van het product is de kwaliteit van de verwerking een niet te onderschatten item voor het behalen van het gewenste eindresultaat. Om er zeker van te zijn dat de minimaal benodigde hoeveelheid Adheseal Project Lijm wordt aangebracht, moet gebruik worden gemaakt van de meegeleverde Innotec Spuittuit.

De Adheseal Project Lijm dient over de volledige lengte van het verticale regelwerk op zowel de voeg- als op de tussenregels te worden aangebracht. Verwijder voor het aanbrengen van de Adheseal Project Lijm eerst de schutfolie van de Tape.

Het aanbrengen van de gevelbekleding.

Dit vergt de nodige precisie. Als de gevelbekleding niet direct in de juiste positie wordt geplaatst (recht, juiste voegbreedte e.d.) en zich heeft gehecht aan de Tape, dan laat deze zich weer moeilijk verwijderen. Eerst dient de juiste positie te worden bepaald, dan de gevelbekleding voorzichtig in de lijmril plaatsen en daarna stevig aandrukken.

De tijd tussen het aanbrengen van de lijm en de gevelbekleding mag maximaal 10 minuten bedragen.

Het afwerken.

Indien onverhoopt Adheseal Project Lijm op de voorzijde van de gevelbekleding terechtkomt is het aan te bevelen vooraf zelf op een onopvallende plaats te testen of de plaat bestand is tegen de Multisol Project Reiniger!

De dakrandafwerking, een daktrim en/of afdekkap, vrijhouden van de gevelbekleding in verband met de ventilatie. Raadpleeg voor de juiste afstand de verwerkingsvoorschriften van de leverancier van de gevelbekleding (zie stap 1).

INNOTEC PRODUCTEN VOOR HET LIJMSYSTEEM

Bekijk hieronder enkele van onze producten van het gevelplaat lijmsysteem.

Professionals vertrouwen op Innotec!

Wenst u een demo van 1 van onze producten?

Telefoon
+32(0)14/37.40.45 en
+32(0)14/37.40.46
ONZE ADRESGEGEVENS
Vennen 9 – Unit 2
B-2200, Herentals
E-MAIL
info@innotec-industrie.be
sales@innotec-industrie.be